De praktijkruimte biedt echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Wij raden u daarom sterk aan, indien mogelijk, altijd naar de praktijk te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter bediend.

Graag zouden wij willen vragen dat huisbezoeken zoveel mogelijk worden aangevraagd in de voormiddag zodat wij onze dag beter kunnen plannen en jullie vlotter kunnen helpen.

Voor dringende zaken kan u natuurlijk op elk ogenblik bellen.